Buying a business

When acquiring a company it is most often a value-creating transaction. It may generate increased growth, cost synergies, geographical expansion or other strategic values. We offer you professional guidance through the whole acquisition process; valuation, negotiation and closing.

We provide tailor-made advice and support according to your specific needs and the unique deal-situation. We may manage the full process or we can do parts of the process such as valuation, financial due diligence, analysis and execution of purchase price definition in share transfer agreement and negotiation support.

Möjligheter att skapa värde genom förvärv av verksamheter är många. Det kan handla om ökad tillväxt, kostnadssynergier eller andra strategiska värden. Men det finns även risker förknippade med företagsförvärv vilka måste hanteras.

Genom att vända er till oss för förvärvsrådgivning får ni kvalificerat stöd och goda råd genom hela förvärvsprocessen. Vi anpassar stöd och rådgivning efter varje unik affär och era specifika behov av att hantera risker och osäkerheter i transaktionen. Vi kan erbjuda allt från att projektleda en hel förvärvsprocess till att endast utföra punktinsatser såsom värdering (second opinion), finansiell due diligence (”företagsbesiktning”), input till överlåtelseavtal och köpeskillingsberäkning samt förhandlingsstöd.

 

Finansiell Due Diligence

Våra analyser och slutsatser ger dig värdefull beslutsinformation och hållbara argument vid förhandlingsbordet samt underlättar extern finansiering. En normal due diligence process innefattar analyser av:

  • Företagets intjäningsförmåga – Genomgång av historiska intäktsströmmar, kostnadsstrukturer och engångshändelser som påverkat resultatet
  • Företagets finansiella ställning – Genomgång av balansräkningen för att fastställa bolagets kassa, räntebärande skulder och andra finansiella åtaganden såsom pensionsförpliktelser.
  • Företagets rörelsekapitalbehov – Analys av verksamhetens rörelsekapitalbehov och bedömning av normal rörelsekapitalnivå som behövs för att driva verksamheten framöver.
  • Aktuella budgetar och prognoser - Analys av underliggande antaganden och bedömning om företagets möjligheter att nå uppställda mål.

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan bistå er under en förvärvsprocess.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.