Selling a business

Many parameters have to match when selling a business. The main focus is to get the right valuation, but to make it a truly successful deal you must feel comfortable and confident with prospective buyers and their future plans for your company. At AHL Partners, we identify, contact and negotiate with investors that understands your business and share the same values. 

It is essential to hire professional advisors when selling a business. AHL Partners run structured and competitive processes generating comparable bids from different potential buyers. We have an ongoing dialogue and keep you informed in every step, and we manage the whole process, which allows you to stay focused on business development and ongoing operations.

Managing a transaction from start to finish involves an initial corporate analysis and valuation, preparation of Information Memorandum (IM), identification of potential buyers, company presentations, day-to-day dialogues, managing bids and negotiate Letter of Intent (LOI) and Sales and Purchase Agreement (SPA) as well as setting up and managing data room for the buyers’ due diligences.

Det är mycket som ska stämma när du säljer ditt företag. Inte bara priset ska vara rätt utan även din känsla för köparen och dess planer för verksamheten och personalen efter försäljningen.

Om någon intressent spontant lägger ett bud på ditt företag utgår de i regel ifrån publika bokslut som ofta inte påvisar alla värden i företaget. Det första budet du får är ofta inte det bästa utan som säljare tjänar du på att konkurrensutsätta intressenter och ta in fler bud genom en strukturerad process med professionella rådgivare som vägleder dig tryggt under hela processen.

Vi har lång erfarenhet av företagsförsäljningar och flera av våra kunder har gjort bättre affärer än de trodde var möjligt med vår hjälp. Så här jobbar vi med försäljning av företag:

  • Genomgång av verksamhetens nuläge för att planera hur företaget kan paketeras på ett optimalt säljbart sätt, vilket kan innebära förändringar i bolagsstruktur, organisation, balansräkning eller verksamhetsfokus.
  • Upprättande av en indikativ värdering för att finna en prisbild att sträva efter vid försäljningen.
  • Upprättande företagspresentation (Information Memorandum) som visar företagets organisation, produkt och tjänsteutbud, marknadsposition, finansiella historik samt dess framtidsplaner och utvecklingspotential.
  • Identifierar potentiella köpare och tar kontakt efter samråd med dig som säljare.
  • Tar in bud och hjälper er att utvärdera dem för att gå vidare i processen med de mest lovande köparkandidaterna.
  • Hjälper till vid utvalda köpares due diligence (företagsbesiktning) med att anordna möten, upprätta datarum samt besvara frågor.
  • Bistår i förhandlingar gällande pris och villkor.
  • Upprätta korrekta avtal som minimerar risken för framtida konflikter (i samarbete med affärsjurist)

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan bistå er under en försäljningsprocess.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.